Çevre konusunda başarıya ulaşmak, tüm çalışanlarımızı bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimler verilerek çevre koruma konusunda bilinçlendirmeyi.

Şeffaflık ve gönüllülük ilkeleri çerçevesinde, ilgili tüm taraflarla (çalışanlar, resmi makamlar, komşular…), firmamızın kuruluş içi çevre performansları hususunda iyi bir diyalog ve haberleşme sistemi tesis edilecek, sürekliliğin sağlanması.

Atıkların azaltılmasını ve değerlendirilmesini sağlamayı

Çevre yönetim sistemi kapsamında olan tüm Yönetmelik ve mevzuatlara uymayı,

Acil durumlara karşı yapılması gerekenler konusunda çalışanlarımızı eğiterek acil durumlara hazırlıklı olmayı,

Elektrik, su, yakıt gibi doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanarak mümkün olduğunca tüketimi minimize etmeyi,

Çevreyle ilgili belirlenen amaçlara ulaşabilmek için, Nova Akü olarak, ekonomik açıdan gerçekleştirilebilir ve uygun olması durumlarında, mevcut en iyi, olumsuz çevre etkileri en az düzeyde olan teknolojileri kullanma hususunu göz önünde bulundurmayı,

Değişen teknolojiyi takip ederek çevre dostu proseslere yönelmeyi,

Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakmak, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemin korunmasına katkı sağlamak

Çevre kirliliğinin azaltılması ve çalışanlarımızın da katılımı ile doğal kaynaklarımızın etkin kullanımı için belirlenen hedefleri izleyip takip ederek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimi sağlamayı taahhüt ederiz.